RES IMMOBILES
Ingatlanjog a gyakorlatban

 

Szerkesztőbizottság tagjai:
dr. Bábits Krisztina, dr. Hansági-Haydn Nóra, dr. Hernádi László, dr. Koczka K. Attila, dr. Mód Péter, dr. Szántay Bernadett, Varga Tibor

A szerkesztőség vezetője: dr. Koczka K. Attila

Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.
Levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf.: 46
E-mail: veszprem_m@takarnet.hu

ISSN 1789-1884 (Nyomtatott)
ISSN 1789-3941 (Online)

 

Kiadja: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.
Telefon: 88/577-020 Fax: 88/577-022
Web: http://www.vmfh.hu
E-mail: veszprem_m@takarnet.hu

 

A kiadásért felel: Ágfalvi Ferenc

 

Nyomdai munkálatok:
OOK-PRESS Nyomdaipari és Kiadó Kft. 8200 Veszprém, Pápai út

Borító terv és tördelés: Pfitzner Zoltán

Megjelenik: 600 példányban

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és a folyóirat bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A kiadó hozzájárulása nélkül sem a teljes folyóirat, sem annak bármely része semmiféle formában (fotókópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható, számítástechnikai rendszerben tárolni és továbbítani tilos.